Látogatás a Richter Gedeon Gyógyszergyárban

Budapest, 2018. 11. 09.

 

Szakkollégiumunk abban a szerencsében részesült, hogy 2018. 11. 09-én, pénteken ismét ellátogathatott Budapestre, ahol is a Richter Gedeon Gyógyszergyár fogadta csoportunkat Gyömrői úti telephelyén.

Érkezésünket követően társaságunkat két csoportra bontották, így a látogatás a továbbiakban angol és magyar nyelven folyhatott tovább. A gyár fokozott figyelmet szentel a munkaterületek tisztaságának biztosítására és a biztonságra, ezért az eldobható köpeny és védőszemüveg senkiről sem hiányozhatott…

Az előkészületek után útra kelhettünk, hogy az egyes munkafázisokhoz tartozó laboratóriumi egységekben az ott dolgozó munkatársak tágíthassák ismereteinket érdekesebbnél érdekesebb új információkkal. Első körben betekintést nyerhettünk az upstream folyamatok rejtelmeibe, ahol is megismertük a fermentációs laborok felépítését, az alkalmazott sejttenyésztési eljárás fő ismérveit, eszközeit. A gyártási folyamat követése ezután a downstream munkafázisok elvégzésére szolgáló laborokban folytatódott, ahol bepillantást engedtek a harvesthez szükséges lépésekbe és alkalmazott eszközök listájába, az analitikai laborokat felépítő gépparkok rengetegébe, a bennük futó és eddig megvalósult fejlesztésekbe. A minősítést végző laborban az alkalmazott eszközök megismerésén túlmutatóan hallgatóink hasznos tippekkel gazdagodhattak az ipari szférában való elhelyezkedés mikéntjeiről és a gyógyszergyárnál rendszeresen nyíló lehetőségekről egyaránt.

Összességében elmondhatom, hogy remek napot zártunk, amely során a szakmai ismeretek bővülésén túl a jó hangulatban telt buszút közösségkovácsoló erejében is részesültünk.

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki segítségével lehetővé tette az utazás megvalósulását, a Richter Gedeon Gyógyszergyár munkatársainak, hogy elkalauzoltak minket a gyár életében és mindenkinek, aki eljött és részt vett a kiránduláson.

Ádám Zoltán

Cholnoky László Szakkollégium, Szenior

 

 

Látogatás a Semmelweis Egyetem Farmakognózia Intézetében

Budapest, 2018. 11. 09.

 

A Richter Gedeon Gyógyszergyár után a Semmelweis Egyetem Farmakognózia Intézetében vártak bennünket, ahol Dr. Bányai Péter megmutatta a növényi biotechnológia laboratóriumot a másodéves biotechnológus hallgatóknak és az érdeklődőknek. Az intézetben és a meglátogatott kutatólaborban évtizedek óta foglalkoznak növényi biotechnológiai vizsgálatokkal. Fő céljuk, hogy génműködést befolyásoló hormonális regulációval és prekurzorok alkalmazásával optimalizálják a különböző organizációs szintű in vitro gyógynövénykultúrák hatóanyagképzését, illetve kiválasszák a legmagasabb hatóanyag-produkcióval rendelkező klónokat. A laborban láttunk többek között Rubia tinctorum hairy root kultúrákat, Matricaria recutita kalluszkultúrákat, végignézhettük a műszerparkot a klimatizált rázószekrénytől kezdve a fermentoron át az autoklávig.

A hallgatók nevében köszönöm a Semmelweis Egyetem Farmakognózia Intézet munkatársainak, hogy körbevezettek bennünket a laborokban, a PTE-nek és a Cholnoky Szakkollégiumnak az anyagi támogatást, és a Szakollégium tagjainak az út megszervezését, a programon való részvételt. Lehetőség szerint jövőre is tervezünk egy hasonló látogatást, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

Dr. Bencsik Tímea

PTE GYTK Farmakognóziai Intézet,

Cholnoky László Szakkollégium, Vezetőségi tag

Proudly sponsored by Humeltis - Innovative Tissue Cultures services