Nemzetközi Egészségtudomány-történeti Konferencia Pécsett – gyógyszerészi vonatkozások

August 9, 2017

A közelmúltban (2017. május 18-19.) városunkban megrendezett konferencián két szekcióülést töltött ki a gyógyszerésztörténet. Mayer Klára adjunktus élt a szervező Egészségtudományi Kar felhívásával és szervezése nyomán sikerült csatlakoznunk a pécsi kezdeményezéshez. Első ízben számolhattak be a Gyógyszerésztudományi Kar és a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság előadói olyan hely- és tudománytörténeti érdekességekről, amelyek a gyógyszerészi hivatás személyi és tárgyi emlékeivel kapcsolatosak.  Az előadások olyan kiváló pécsi és baranyai gyógyszerész elődök nyomán hangozhattak el, mint például Nendtvich Tamás, Than Károly, Cholnoky László, Baranyai Aurél, Brantner Antal és Lárencz László. Az ő alapozó munkájuknak köszönhető, hogy létre jöhetett a korábbi ÁOK Gyógyszerésztudományi Szakán a Gyógyszerészettörténeti Csoport.   

Az önálló Karon tovább működő – az alapító Lárencz László emlékére – nevét felvevő ’Lárencz László’ Gyógyszerészettörténeti Csoport fő témáiról is hallhattunk előadásokat: régi pécsi gyógyszertárakról (Várszegi László), a hamarosan múzeumként működő ’Szerecsen’ Patika Múzeumról (Pál Szilárd), a Gránátalma Patika és Szerecsen Patika muzeális értékeiről (Répay Gábor, Ambrus Tünde, Mayer Klára), Brantner Antal szentlőrinci gyógyszerészeti gyűjteményéről (Grunda Miklós).

A nagy elődök eredményeit méltató előadások: Nendtvich Tamás és Baranyai Aurél (Szmodits László), Than Károly (ifj. Kutas Jenő), Zechmeister László (Deli József), Cholnoky László (Kósa Judit), Lárencz László (Mayer Klára, Szabó László Gy.).

A további kutatások szempontjából értékes útmutató előadások is elhangoztak a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság munkatársai részéről: a társaság honlapjának ismertetése (Molnár Zsuzsa), a magyar gyógyszeripar fellendülése (Dobson Szabolcs), háromszáz éves gyógyszerek képekben (Révész Miklós).

Az konferencia előzménye annak a kari kezdeményezésnek, miszerint az őszi szemeszterben új gyógyszerészi tantárgy bővíti a választható stúdiumokat: megkezdődik a két féléves tárgy, a gyógyszerésztörténet oktatása.   

 

Prof. Dr. Szabó László Gyula

professor emeritus

 

Forrás: http://gytk.pte.hu/hu/hirek/hir/9431

 

 

 

 

 

Please reload

Proudly sponsored by Humeltis - Innovative Tissue Cultures services